Sexologiske samtaler

Sexologiske samtaler

Seksualitet handler så meget mere end blot at tale om det at være seksuel aktiv. Selvom sex udgør en vigtig bestanddel for mange i et parforhold, så handler seksualitet ligeså meget om intimitet, nærhed, lyst, og tryghed.

Selvom seksualiteten er en fundamental del af mennesket, betyder det ikke, at det at tale om sin seksualitet er nemt. Hvordan starter man en samtale om sex? Hvordan kan en samtale om seksualitet blive en naturlig del af et parforhold eller for en selv, så man derved ikke oplever det grænseoverskridende, sårbart og skamfuldt at berøre. ”Du kender måske det, at dialoger om seksualitet ofte bliver noget, som bliver omtalt med jokes”.

Fordomme, manglende forståelse eller belæring er en ”dræber” for det at turde og have lyst til, at ville tale om sex og seksualitet. Du har måske oplevet en manglende åbenhed og lydhørighed, hvilket er smertefuldt og kan fremkalde en følelse af forkerthed.

Der kan være mange relevante grunde til at ville tale om sex og seksualitet, hvilket både kan gøre sig gældende for det enkelte individ og for et parforhold/ægteskab. Det kunne eksempelvis omhandle:

  • Har du været ramt sygdom og derfor oplever, at seksuallivet er udfordret?
  • Er det svært at kunne tale åbent og ærligt omkring sex, behov og længsler med din partner?
  • Har du mistet lysten?
  • Føler du dig tilfreds i din egen krop? Kan du have oplevelsen af at være et andet køn, end det du er født med?
  • Kan du opleve, at sex opleves svært/smertefuldt, som følge af, at du tidligere har oplevet, at din personlige grænse er blevet overskredet? Du har måske oplevet decideret overgreb, som kan have stor betydning for din seksualitet?

Bestil tid til en konsultation