Individuel terapi

Individuel terapi

Terapien kan ses som dit ”prøverum”, hvor du helt fri for ansvar kan tillade dig at italesætte, eksperimentere og afprøve nye ting.

I terapien er jeg særlig optaget af den relationelle kontakt, det der sker “her & nu”i samtalen imellem os to. Jeg optaget af dine tanker, følelser og kropslige reaktioner.

Jeg er nysgerrig på hvordan du forholder dig eller lever med det som du måtte opleve “forstyrrer”  dig.

Som gestaltterapeut, er min fornemmeste opgave at du opnår erkendelser af dit liv. Lige så vigtig så vil erkendelsen gør dig klar på at kunne handle og gøre noget aktiv i dit liv. 

Min overbevisning er, at du vil kunne skabe forandring og kunne “flytte dig”, hvor hen du vil, hvis blot du har en retning for dit liv.

Nogle af de områder som har mine særlige har interesse  for terapien.

Identitetsfølelse/Selvværdsfølelse

”Kender du fornemmelsen af, at du ikke helt hører til nogen steder? Du kan føle dig udenfor, føle at du ligger bånd på dig selv, at du har svært ved at vide, hvad du rigtigt mener og hvad du synes er vigtigt i din tilværelse?”

En manglende følelse af identitet eller selvværd, og ikke helt at vide, hvem du er som menneske kan have enorm betydning for dit livets udfoldelse. I mindre skala kan det indflydelse på, hvad du synes er sjovt, hvad gør dig tilfreds, glad og lykkelig. Ligeledes kan det have betydning for det at kunne sætte grænser samt vælge til og fra.

Ar på sjælen/Traume

”Har du erfaret eller været udsat for mobning, grænseoverskridende adfærd eller decideret overgreb. Så har du både mærket og oplevet, hvor intimiderende og hvor begrænsende det kan være i dit liv”

Der er ofte meget smerte og stor skam forbundet med det at kunne italesætte de frygtelige ting, man tidligere erfaret og være udsat for. Det bliver nærmest en hemmelighed som man selv bære rundt på, enten bevidst eller ubevidst.

Tidligere traumatiske hændelser printer sig ind i en, hvis man ikke får den rette hjælp. Den manglende bearbejdning kan vise  sig ved en særlig sårbarhed overfor at miste/forladthed, relationer og parforhold. Andre reaktioner kan eksempelvis være ensomhed, angst, utryghed, svært ved at sætte grænser, mistro/mistillid, brug af rusmidler og selvskade.

Livet går videre/Eksistentielle temaer

”Har du oplevet at miste dit arbejde, blive alvorlig syg eller dødsfald blandt dine allernærmeste relationer?”

Det gør frygtelig ondt at miste hvad enten det tabet af betydningsfuldt arbejde, tabet af livskvalitet i form af sygdom eller tabet af de vigtigste personer i ens liv. Det skaber “rystelser” og det udfordrer os som mennesker, at livet forandres konstant. Der er ikke noget i denne her verden, som vare ved for evigt. Der er heller ikke noget i denne her verden som man kan vide sig sikker på foruden, at du bliver født ind i en tid og på et tidspunkt forlader denne jord igen.

Dette kan og vil helt naturligt afføde en masse eksistentielle overvejelser og spørgsmål: ”Hvordan skal mit liv være? Hvad ønsker jeg i livet? Hvad ønsker jeg er opnå? Hvad er vigtigt?

Øvrige arbejdsområder

– Brug af rusmidler
– Personlig udvikling
– Overansvarlighed
-Personlige grænser

Bestil tid til en konsultation.